Loading...

Pomoc prawna

Pomoc prawna

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Ofertę kierujemy do przedsiębiorców - spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzącą działalność gospodarczą, spółdzielni oraz innych podmiotów gospodarczych. Świadczymy doraźną pomoc oraz stałą, kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Oferta obejmuje między innymi:

- udzielanie porad prawnych
- sporządzanie opinii prawnych
- sporządzanie i pilnowanie umów
- prowadzenie negocjacji
- reprezentację przed sądami
- reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej
- windykację należności
- postępowanie egzekucyjne
- sprawy dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji
- tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek
- przygotowywanie umów spółek
- rejestracja spółek i zgłaszanie zmian do sądu rejestrowego
- przeprowadzanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
- zaskarżanie uchwał wspólników- odpowiedzialność członków zarządu
- odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych
- odszkodowania z tytułu odpowiedzialności ex contractu

Prawo Karne

Z pełnym zaangażowaniem bronimy Klientów w każdym rodzaju sprawy karnej oraz na wszystkich etapach postepowania. Nie potrzebujemy rekomendacji. Nasze osiągnięcia jako obrońcy w sprawie karnej stanowią rękojmię fachowej pomocy prawnej.

Prawo Cywilne

Oferta, którą kierujemy do Klientów Indywidualnych obejmuje między innymi:

- udzielanie porad prawnych
- reprezentację przed sądami w sprawach cywilnych
- windykację należności
- sprawy o odszkodowanie
- postępowanie egzekucyjne
- sprawy o ochronę dóbr osobistych
- sprawy o ochronę praw autorskich
- przygotowywanie projektów umów

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Zajmujemy się kompleksowo wszelkimi sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie:

- sprawy o rozwód lub separację
- sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
- sprawy o unieważnienie małżeństwa
- postępowanie majątkowe małżonków
- podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa
- sprawy o alimenty
- pochodzenie dziecka
- sprawy związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej

Prawo Spadkowe

Oferta Kancelarii obejmuje wszelkie sprawy spadkowe, w tym między innymi:

- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku - sprawy o zachowek - dział spadku - sprawy o uchylenie się od skutków prawnych złożenia oświadczenia woli   co do przyjęcia lub odrzucenia spadku we właściwym terminie

Prawo Rzeczowe

Nasza oferta obejmuje między innymi:

- sprawy o zasiedzenie
- sprawy o zniesienie współwłasności i podział nieruchomości
- sprawy o naruszenie posiadania
- postępowanie wieczystoksięgowe
- doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami
- doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
- ustalanie stanów prawnych nieruchomości
- opracowywanie umów najmu, dzierżawy i innych

Sprawy w zakresie Prawa Administracyjnego

Oferta obejmuje między innymi:

- reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
- reprezentowanie przed sądami administracyjnymi
- skargi i zażalenia na decyzje administracyjne

Sprawy przed sądami lekarskimi

Kierujemy również swoje usługi do lekarzy broniących swych praw przed okręgowymi sądami lekarskimi oraz przed Naczelnym Sądem Lekarskim, a także do pacjentów pokrzywdzonych wskutek błędów lekarskich.

Oferta obejmuje między innymi:

- reprezentowanie Klientów przed okręgowymi sądami lekarskimi
- reprezentowanie Klientów przed Naczelnym Sądem Lekarskim
- reprezentowanie w dalszym postępowaniu np. o naruszenie dóbr osobistych, o zniesławienie lub odszkodowanie przed sądami powszechnymi