Loading...

Zespół

Zespół

ADW. BARTOSZ GOLEJEWSKI

W 1995 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
W latach 1995-1997 odbył, zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego, aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, będąc zatrudnionym jako etatowy aplikant sądowy w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. W latach 1997-2000 odbył uzupełniającą aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, zakończoną egzaminem zawodowym.
Praktykę adwokacką prowadzi od 2000 roku – początkowo w formie kancelarii indywidualnej, a od 2002 także w ramach spółki partnerskiej. Zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego oraz korporacji i podmiotów gospodarczych.
Od 2007 do 2016 roku członek Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku – jako sekretarz (2007-2013) oraz jako Wicedziekan (2013-2016).
Od 2016 roku do chwili obecnej pełni samodzielną funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej.
W 2013 roku wyróżniony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.
W latach 2013 oraz 2016 delegat Krajowego Zjazdu Adwokatury w Katowicach i Krakowie. W ramach prac Zjazdu był członkiem Komisji Regulaminowej opracowującej miedzy innymi. uchwalone projekty zmian w regulaminie Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń Izb Adwokackich.
Od 2016 roku członek Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej.
Wieloletni wykładowca szkolący aplikantów adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej  i egzaminator w ramach komisji przeprowadzającej kolokwium roczne, a nadto aktualnie po raz trzeci powoływany przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej w skład Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej z siedzibą w Gdańsku.