Loading...

Zespół

Zespół

ADW. KRZYSZTOF MALINOWSKI

Urodziny 22 stycznia 1973 roku w Gdańsku. Wykształcenie wyższe - magister prawa. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.
Kariera zawodowa
Od 2002 roku adwokat wpisany na listę adwokatów uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Dwukrotnie członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów adwokackich na obszarze właściwości Pomorskiej Izby Adwokackiej w roku 2011 oraz w roku 2013, powołany zarządzeniami Ministra Sprawiedliwości jako egzaminator z zakresu prawa administracyjnego. Od 01 stycznia 2015 roku członek Rady Nadzorczej Centrum Sportowo-Konferencyjnego sp. z 0.0. z siedzibą w Gniewinie (KRS 345609).
Kariera społeczna
W latach 2005-2011 członek organów jurysdykcyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej, w tym Przewodniczący Wydziału Dyscypliny PZPN oraz Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN. W latach 2012-2016 członek Zarządu PZPN, w którym pełnił również funkcję Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego. Od 2016 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPN. Ponadto w latach 2012-2015 arbiter VI kadencji Trybunału Arnitrazowego ds Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Od września 2015 roku członek Komisji Prawnej UEFA.